Bạn đang ở : Dịch vụ báo cáo tài chính

HOÀN THIỆN SỔ SÁCH – BÁO CÁO TÀI CHÍNH

HOÀN THIỆN SỔ SÁCH  – BÁO CÁO TÀI CHÍNH  Áp dụng đối với các doanh nghiệp không sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói của công ty và có nhu cầu hoàn thiện, kiểm tra lại hệ thống sổ sách