Bạn đang ở : HOÀN THIỆN SỔ SÁCH – BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Chi tiết sản phẩm

HOÀN THIỆN SỔ SÁCH  – BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 Áp dụng đối với các doanh nghiệp không sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói của công ty và có nhu cầu hoàn thiện, kiểm tra lại hệ thống sổ sách kế toán trong một hoặc nhiều năm tài chính .    

Nội dung dịch vụ :

– Kiểm tra sổ sách kế toán
– Điều chỉnh và Hoàn thiện toàn bộ sổ sách kế toán (nếu có sai sót)

– Điều chỉnh báo cáo tài chính
– Giải trình hồ sơ kế toán khi Quyết toán thuế

 LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH


Áp dụng đối với các doanh nghiệp đã thực hiện đầy đủ và chính xác công tác kế toán trong năm, có dữ liệu và sổ sách kế toán đầy đủ phục vụ công tác lập báo cáo tài chính.
LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Nội dung dịch vụ : 
– Kiểm tra và tiếp nhận số liệu kế toán.
– Lập báo cáo tài chính theo hiện trạng số liệu của doanh nghiệp.

-Hoặc lập báo cáo tài chính vay ngân hàng (số liệu theo yêu cầu doanh nghiệp và ngân hàng)


MS HÀ – 0982.155.681

LIÊN HÊ : THẾ ANH – 0983.460.000