Bạn đang ở : HOÀN THIỆN SỔ SÁCH – BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Chi tiết sản phẩm

HOÀN THIỆN SỔ SÁCH  – BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 Áp dụng đối với các doanh nghiệp không sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói của công ty và có nhu cầu hoàn thiện, kiểm tra lại hệ thống sổ sách kế toán trong một hoặc nhiều năm tài chính .    

Nội dung dịch vụ :

– Kiểm tra sổ sách kế toán
– Điều chỉnh và Hoàn thiện toàn bộ sổ sách kế toán (nếu có sai sót)

– Điều chỉnh báo cáo tài chính
– Giải trình hồ sơ kế toán khi Quyết toán thuế

 LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Loại hình doanh nghiệp Số lượng chứng từ / năm Phí dịch vụ (vnđ/năm)
THƯƠNG MẠI

DỊCH VỤ

TƯ VẤN

Từ 01 đến 1.000 5.000.000  –  15.000.000
Từ 1000  hóa đơn trở lên 16.000.000  –  25.000.000
SẢN XUẤT – GIA CÔNG – NHÀ HÀNG Từ 01 đến 1000 15.000.000  –  30.000.000
Từ 1000 hóa đơn trở lên 31.000.000  –  50.000.000
XÂY DỰNG – LẮP ĐẶT – VẬN TẢI – DU LỊCH Từ 01 đến 1000 10.000.000 – 20.000.000
  Từ 1000 hóa đơn trở lên 20.000.000 – 40.000.000

  Phí dịch vụ có thể được điều chỉnh sau khi khảo sát thực tế Doanh Nghiệp.

LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Áp dụng đối với các doanh nghiệp đã thực hiện đầy đủ và chính xác công tác kế toán trong năm, có dữ liệu và sổ sách kế toán đầy đủ phục vụ công tác lập báo cáo tài chính.

Nội dung dịch vụ : 
– Kiểm tra và tiếp nhận số liệu kế toán.
– Lập báo cáo tài chính theo hiện trạng số liệu của doanh nghiệp.

-Hoặc lập báo cáo tài chính vay ngân hàng (số liệu theo yêu cầu doanh nghiệp và ngân hàng)

Loại hình doanh nghiệp Phí dịch vụ (vnđ)
Thương mại – Dịch vụ – Tư vấn 500.000
Xây dựng – Lắp đặt – Vận tải – Du lịch 600.000
Sản xuất – Gia công – Nhà hàng 700.000 

LIÊN HÊ :  

MS HÀ – 0982.155.681

THẾ ANH – 0983.460.000